Red Griffin Games

Naruto - Itachi Plush

Naruto - Itachi Plush

 

26cm Itachi Plush from Naruto