Red Griffin Games

Naruto Shippuden - Naruto Plush

Naruto Shippuden - Naruto Plush

 

26cm Plush of Naruto